Τα εφευρήματα

   01/09/2016

   Το βασικό πρόβλημα της σύγχρονης ζωής συνίσταται στο εξής: θα καταφέρει άραγε ο άνθρωπος να επιζήσει τα δικά του εφευρήματα;

Louis de Broglie