Εναρμόνιση των Τσάκρα

   Η εναρμόνιση των Τσάκρα είναι μία ενεργειακή διαδικασία. Ερευνώντας με τη βοήθεια AURA Camera τα ενεργειακά μας κέντρα, εντοπίζονται τα δυνατά και αδύναμα σημεία του συναισθηματικού μας σώμα, κρυμμένα πνευματικά μπλοκαρίσματα ή ακόμα και χρόνια σωματικά συμπτώματα. H εναρμόνιση των Τσάκρα απελευθερώνει αυτά τα μπλοκαρίσματα φέρνοντας επίγνωση και αποκαθιστά τη φυσική ροή της ενέργειάς μας.