Ανάλυση της Αύρας

   Η συγκεκριμένη Απεικόνιση Αύρας, αντιπροσωπεύει το βίο-ενεργειακό πεδίο, την Συναισθηματική  κατάσταση , τον  τύπο της  προσωπικότητας  και την  εν γένει κατάσταση του ενδιαφερόμενου την συγκεκριμένη στιγμή .

   Όλα τα παραπάνω δεδομένα, στο τέλος της συνεδρίας, παραδίδονται στον ενδιαφερόμενο με τη μορφή εκτυπωμένης εκτενούς αναφοράς.