Οι πιθανότητες

   27/11/2016

   Οι περιορισμοί ζουν στο μυαλό μας. Εάν δοκιμάσουμε τη φαντασία, οι πιθανότητες δεν έχουν όρια.   

Jamie Paolinetti

 

   

 

Προυγούμενο Επόμενο