Οι περιστάσεις

   15/01/2017

   Προσπαθώ να υποτάξω τις περιστάσεις στον εαυτό μου και όχι τον εαυτό μου στις περιστάσεις. 

Οράτιος

 

   

 

Προυγούμενο Επόμενο