Οι αγάπες

   07/08/2016

   Στις αγάπες ισχύει ό,τι και στις διαθήκες: η τελευταία ακυρώνει όλες τις προηγούμενες.

Pitigrilli (Dino Segre)

 

  

 

Προηγούμενο Επόμενο