Να σπάνε…

   05/09/2016

   Οι δυσκολίες κάνουν κάποιους ανθρώπους να σπάνε. Άλλους, να σπάνε ρεκόρ.

William Arthur Ward

 

   

 

Προυγούμενο Επόμενο