Κάλος οδηγός

   19/10/2016

   Η λογική θα σε πάει από το Α στο Ω. Η φαντασία θα σε πάει παντού.

Albert Einstein 

   

Προυγούμενο Επόμενο