Φωτογράφηση της Αύρας

   Πρόκειται για την απεικόνιση και ανάλυση της Αύρας και των Τσάκρα  (ενεργειακών κέντρων), μέσω ενός λογισμικού συστήματος με την ονομασία  MbGA  Aura Camera.

   Το λογισμικό αυτό δημιουργήθηκε βασιζόμενο στις αρχές και μελέτες της βίο-ανάδρασης, της ψυχολογίας, των χρωμάτων, του ανθρώπινου ενεργειακού πεδίου και της γνώσης νου-σώματος. Είναι εργαλείο ενδοσκόπησης, αυτογνωσίας και εξέλιξης και έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση του ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα.

   Το  MbGA  Aura Camera  χρησιμοποιεί έναν βίο-αισθητήρα, ώστε να μετρήσει μέσω του αριστερού χεριού, τα δεδομένα βίο-ανάδρασης (ηλεκτρική αγωγιμότητα δέρματος και θερμοκρασία), του ενδιαφερόμενου εκείνη τη χρονική στιγμή. Αυτά τα δεδομένα αναλύονται, υπόκεινται σε άμεση επεξεργασία, μέσω του λογισμικού και εμφανίζονται ως Ενεργειακή Δραστηριότητα ή Απεικόνιση Αύρας στην οθόνη του υπολογιστή.