Ένας πραγματικός φίλος

   07/12/2016

   Ένας πραγματικός φίλος ποτέ δεν μπαίνει στο δρόμο σου εκτός και αν πηγαίνεις προς τα κάτω.

Arnold H. Glasow

 

   

 

Προυγούμενο Επόμενο