Απλά μαθηματικά

   21/08/2016

   Στην Αγάπη, ένα κι ένα κάνουν ένα.

Jean-Paul Sartre

  

 

Προηγούμενο Επόμενο