Υπομονή

   Υπάρχει κάποιο σημείο πέρα απο το οποίο η υπομονή  παύει να ειναι αρετή. 

 Thomas Morton