Το προνόμιο

   Όταν ξυπνάς το πρωί να σκέφτεσαι πόσο μεγάλο προνόμιο είναι να ζεις. 

 Marcus Aurelius