Το παρόν

  

   Το παρόν είναι το μόνο που έχουμε. Οτιδήποτε έχει συμβεί και οτιδήποτε πρόκειται να συμβεί δεν είναι παρά μια σκέψη.

Wayne W. Dyer

 

Προυγούμενο Επόμενο