Το ναι και το όχι

   Το ναι και το όχι είναι οι πιο μικρές λέξεις. Χρειάζεται όμως να σκεφτείς πολύ πριν τις προφέρεις. 

Πυθαγόρας