Το μοναδικό μέρος

 

   Να προσέχεις το σώμα σου. Είναι το μόνο μέρος που έχεις για να ζεις. 

Jim Rohn