Τι είναι το παρόν

  

    Όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, είναι αποτέλεσμα των επιλογών που έχεις κάνει στο παρελθόν.

Deepak Chopra