Τα ύψη

  

   Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει σε τι ύψη μπορείτε να φτάσετε. Ούτε κι εσείς οι ίδιοι δεν θα το ξέρετε, προτού ανοίξετε τα φτερά σας.

John Mason