Τα σήματα

  

   Οι άγγελοί μας είναι πάντα μαζί μας και συχνά χρησιμοποιούν τα χείλη κάποιου άλλου για να μας πουν κάτι.

Paulo Coelho

 

Προηγούμενο Επόμενο