Περιμένω το καλύτερο

     Πάντα να περιμένετε το καλύτερο - επειδή  παίρνετε αυτό που περιμένετε.