Πάνω στην ώρα

  

   Εκεί που μας περιμένουν, πάντα ερχόμαστε πάνω στην ώρα.

Paulo Coelho

 

Προηγούμενο Επόμενο