Ο βασικός κανόνας

    Ο βασικός κανόνας της πραγματικότητας είναι να μην χαθείτε στις ψευδαισθήσεις σας.