Το μίσος & η Αγάπη

 

      Το μίσος παραλύει τη ζωή ενώ η Αγάπη την απελευθερώνει.

     Το μίσος μπερδεύει τη ζωή ενώ η Αγάπη την εναρμονίζει.

    Το μίσος σκοτεινιάζει τη ζωή ενώ η Αγάπη την φωτίζει.

   Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Προηγούμενο Επόμενο