Ο χαρακτήρας

 

   Ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου αποκαλύπτεται όταν κατέχει δύναμη και εξουσία. 

Αυτές φουντώνουν κάθε πάθος και φανερώνουν κάθε κρυμμένο ελλάτωμα.

Πλούταρχος

 

Προηγούμενο Επόμενο