ΜΟΡΦΕΣ ΓΙΟΓΚΑ

   Συχνά, οι άνθρωποι στο δυτικό ημισφαιρίου όταν ακούνε τη λέξη “Γιόγκα” φαντάζονται τις σωματικές ασκήσεις της Χάθα Γιόγκα. Αυτή, όμως, είναι μόνο μία μορφή Γιόγκα. Η πραγματική σημασία της γιόγκα στο σύνολό της φθάνει πολύ πέρα από τις ασκήσεις με σκοπό τη σωματική υγεία. Η λέξη Γιόγκα, στην κυριολεξία της, σημαίνει “ζυγός”, και υπονοεί τη χαλιναγώγηση του εαυτού στο Θεϊκό, με σκοπό την ένωση μαζί του. Κάθε δρόμος που οδηγεί σε μια τέτοια ένωση μπορεί να ονομαστεί Γιόγκα, και όλες οι μορφές Γιόγκα μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορα επίπεδα. Με αυτή την έννοια, ο όρος Γιόγκα ισχύει για πολλές μορφές διαλογισμού.

    Παρακάτω αντιστοιχήσαμε μία ή περισσό­τερες μορφές Γιόγκα σε κάθε ενεργειακό κέντρο. Οι μορφές αυτές αναζωογονούν το συγκεκριμένο τσάκρα κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο, επιτυγχάνοντας την ενότητα που επιδιώκουν όλες οι μορφές Γιόγκα.

   Αν θέλετε να εφαρμόσετε Γιόγκα ή διαλογισμό, οι μορφές που έχουμε συστήσει για κάθε τσάκρα μπορεί να σας βοηθήσουν. Όμως, εκείνο που δεν μπορούμε να κάνουμε μέσα στο πλαίσιο αυτού του άρθρου είναι να αναλύσουμε λεπτομερειακά όλες τις διαφορετικές δυνατότητες που υπάρχουν. Άλλωστε, πολλές από τις μορφές Γιόγκα που αναφέραμε πρέπει να τις μάθετε από ειδικευμένο δάσκαλο αν θέλετε να υλοποιήσετε τις δυνατότητές τους. Όλες είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές σαν τρόποι εξαγνισμού και εναρμόνισης ολόκληρου του συ­στήματος των τσάκρα.

 

  Το πρώτο τσάκρα

   Χάθα Γιόγκα: Ανάπτυξη της συνειδητότητας μέσα από τον Καθαρισμό και την ενεργοποίηση του φυσικού σώματος με ορισμένες σωματικές ασκήσεις ή στάσεις, που συνδυάζονται με ασκήσεις αναπνοής.

   Κουνταλίνι Γιόγκα: Αφύπνιση της λεγόμενης "ενέργειας του φιδιού", που αρχίζει στον κόκκυγα και υψώνεται παράλληλα προς τη σπονδυλική στήλη. Καθώς ανεβαίνει, ενεργοποιεί και ζωογονεί όλα τα άλλα τσάκρα. Υπάρχουν πάρα πολλές σωματικές και πνευματικές ασκήσεις που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε αυτό το αποτέλεσμα.

 

   Το δεύτερο τσάκρα

   Τάντρα Γιόγκα: Η Τάντρα Γιόγκα βλέπει τη φύση σαν μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στις θηλυκές και αρσενικές ενέρ­γειες της Σάκτι και του Σίβα, οι οποίες παράγουν τον ορατό κόσμο σε έναν ατελείωτο χορό Δημιουργίας.

   Στην Τάντρα, η ένωση με αυτή τη "συμπαντική σεξουαλικό­τητα” επιδιώκεται μέσα από το άνοιγμα των αισθήσεων, και με τον εκλεπτυσμό και την εξύψωση της σεξουαλικής εμπειρίας, πράγμα που μας βοηθά να δεχτούμε τη ζωή.

 

 Το τρίτο τσάκρα.

   Κάρμα Γιόγκα: Η Κάρμα Γιόγκα μας βοηθά να επιτύχουμε την ανιδιοτέλεια στις πράξεις μας, να μη σκεφτόμαστε τα πιθανά αποτελέσματά τους και τα προσωπικά μας κέρδη. Μέσα από την Κάρμα Γιόγκα ανοιγόμαστε στη Θεϊκή Θέληση και φέρνου­με τις πράξεις μας σε αρμονία με τη φυσική κοσμική ενέργεια της Δημιουργίας.

 

  Το τέταρτο τσάκρα

   Μπάκτι Γιόγκα: Η Μπάκτι Γιόγκα είναι ο δρόμος που οδηγεί στην πραγμάτωση του Θεϊκού μέσα από την αφοσίωση και την αγάπη του Θεού. Οι μαθητές της βαθαίνουν και εντείνουν τα συναισθήματά τους, και τα κατευθύνουν προς τον Θεό. Συσχε­τίζουν τα πάντα με Αυτόν, Τον αντιλαμβάνονται σε όλα τα πράγ­ματα και μεταμορφώνονται από την αγάπη τους για τον Θεό.

 

 

  Το πέμπτο τσάκρα

   Μάντρα Γιόγκα: Τα μάντρα είναι διαλογιστικοί επαναλαμβανό­μενοι ψαλμοί που αντικατοπτρίζουν ορισμένες πλευρές του Θεϊκού. Είτε απαγγέλλονται σιωπηλά, είτε ψάλλονται ή τρα­γουδιούνται δυνατά. Επαναλαμβάνοντας το μάντρα, οι σκέψεις και τα συναισθήματα μετασχηματίζονται σταδιακά, πράγμα που συντονίζει το άτομο με τη Θεϊκή κοσμική δύναμη που εκφράζε­ται από το δεδομένο μάντρα.

   Ο Υπερβατικός Διαλογισμός αποτελεί μια εξαίρεση από αυτή την άποψη. Αποτελείται από μια τεχνική που επιτρέπει στο μαθητή να βιώσει το μάντρα σε ολοένα λεπτότερα επίπεδα συνειδητότητας, μέχρι που υπερβαίνει ακόμη και τις πιο λεπτές πλευρές του, πράγμα που του επιτρέπει να βιώσει την καθαρότερη μορφή του Είναι. Αυτή η διαδικασία συμβαίνει αρκετές φορές στη διάρκεια μιας εφαρμογής του Υπερβατικού Διαλογισμού.

 

  Το έκτο τσάκρα

   Τζνάνα Γιόγκα: Η Τζνάνα Γιόγκα είναι ο δρόμος της επίγνωσης που βασίζεται στην ανάπτυξη της ικανότητας του νου να δια­κρίνει ανάμεσα στο πραγματικό και το μη πραγματικό, το αιώ­νιο και το παροδικό. Ο γιόγκι συνειδητοποιεί ότι υπάρχει μόνο μία αναλλοίωτη, διαρκής και αιώνια πραγματικότητα: ο Θεός. Μέσα από το διαλογισμό και τη δύναμη της διαφοροποίησης, ο γιόγκι εστιάζει αποκλειστικά στο Απόλυτο, μέχρι που ο νους του γίνεται ένα με την ανεκδήλωτη πλευρά του Θεού.

   Γιάντρα Γιόγκα: Τα Γιάντρα είναι εικονικά σύμβολα που αποτε­λούνται από γεωμετρικά σχήματα τα οποία αντιπροσωπεύουν το Θεϊκό Ον σε όλες του τις πλευρές. Χρησιμεύουν σαν βοηθήμα­τα για το σχηματισμό νοητικών εικόνων. Το άτομο που διαλογί­ζεται βυθίζεται ολοκληρωτικά στις απεικονιζόμενες πλευρές και τις εικονοποιεί νοερά μέσα του με εσωτερικό διαλογισμό.

 

  Το έβδομο τσάκρα

   Στο έβδομο τσάκρα δεν υπάρχουν μπλοκάρισματα.  Το κέντρο αυτό μπορεί απλώς να είναι ανεπτυγμένο σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.

   Όταν το τσάκρα του στέμματος αρχίζει να ανοίγει, θα βιώ­νετε όλο και περισσότερο στιγμές στις οποίες ο διαχωρισμός ανάμεσα στην εσωτερική ύπαρξη και την εξωτερική ζωή υπο­χωρεί στο παρασκήνιο. Η συνειδητότητά σας είναι εντελώς ήρεμη και ανοιχτή, και βιώνετε τον πραγματικό Εαυτό σας να είναι μέρος του πανταχού παρόντος καθαρού Είναι που εμπε­ριέχει όλη την ύλη σε όλες τις μορφές της.

   Πηγή*

 

  Αν σας άρεσε το άρθρο κάντε like… ή  κοινοποιήστε το και μοιραστείτε το με τους φίλους σας!

 

Προυγούμενο Επόμενο