Μηδενιστής

    Ακόμα και ένας μηδενιστής έχει ανάγκη κάπου να πιστεύει. Έστω στο τίποτα.

 Νικόλαος Β. Καραγιάννης