Κουβέντα

   Σε μια σχέση το πιο σημαντικό να ακούς αυτά που δε λέγονται. 

Peter Drucker