Η ζωή φτιάχνει

 

   Τη ζωή σου πρέπει να τη φτιάχνεις μέχρι που η ίδια θα αρχίσει να σε φτιάχνει.