Η θάλασσα

  

   Όταν δεν είσαι καλά, πήγαινε στη θάλασσα, και θα σε ακούσει και θα σε ηρεμήσει…

 

ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ ΕΠΌΜΕΝΟ