Η τάξη και το χάος

  

   Το χάος περιέχει ζωή, η τάξη συνήθεια.

 

ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ ΕΠΌΜΕΝΟ