Η στιγμή

 

   Όταν ζεις στο παρόν, δεν ανησυχείς για την επόμενη στιγμή που ούτως ή άλλος δεν μπορείς να ελέγξεις.