Η σιωπή

  

   Τις πιο σημαντικές λέξεις στη ζωή μας τις προφέρουμε με τη σιωπή.

Paulo Coelho

 

Προηγούμενο Επόμενο