Η πορεία

  

   Στη ζωή μας πάντα υπάρχουν άνθρωποι που τους αποφεύγουμε. Όμως υπάρχουν και άλλοι,  για όποιους αλλάζουμε την πορεία μας για να τους συναντήσουμε.