Η πίστη

   Η απεριόριστη πίστη σας οδηγεί στη θαυματουργική δύναμη.