Η πίστη

     Ακόλουθα το όνειρό σου, και το σύμπαν θα σου ανοίξει τις πόρτες και εκεί,πού πριν υπήρχαν μόνο οι τοίχοι !!!