Η μοναδικότητα

   Αυτός που ακολουθεί το πλήθος, θα πηγαίνει  συνήθως όχι  περαιτέρω από το πλήθος.

   Αυτός που περπατά μόνος  του  να βρει τον εαυτό του σε χώρους που κανείς δεν έχει πάει ποτέ πριν.

 Albert Einstein