Η καρδιά

   Η γεμάτη ευγνωμοσύνη καρδιά έχει πάντα γιορτή.

W.J.Cameron