Η καλοσύνη

   "Μόνο οι αδύνατοι είναι σκληροί. Καλοσύνη μπορεί να περιμένεις μόνο από τους δυνατούς".

Leo Buscaglia