Η φιλία

   Για να εισπράξεις όλη την ποσότητα της ευτυχίας πρέπει να έχεις κάποιον να τη μοιραστείς .

 Mark Twain