Η δύναμη

  

   Το αληθινό και το δίκαιο έχουν απο τη φύση  μεγαλύτερη  δύναμη  απο το  ψέμα και το άδικο.  Αριστοτέλης