Η δημιούργημα

   ” Κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα της εποχής του.

Πολλοί λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να ανυψωθούν πάνω από τις ιδέες του καιρού τους.

 Βολταίρος