Η αποτυχία

   Αποτυχία είναι απλα μια ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα, αυτή τη φορά με πιο οργανωμένο τρόπο.

 Henry Ford