Η αγάπη

   "Αυτό είναι το θαύμα που συντελείται κάθε φορά σε αυτούς που πραγματικά αγαπούν: όσο περισσότερα δίνουν, τόσο περισσότερα κατέχουν ".

Ράινερ Μαρία Ρίλκε (1875-1926)