Η φιλία

 

   Όποτε ανεβαίνεις οι φίλοι σου μαθαίνουν ποιος είσαι, όταν πέφτεις εσύ μαθαίνεις ποιοι είναι οι φίλοι σου.