Έμπνευση

   Η ζωή είναι γεμάτη χρώματα και έμπνευση...

Αυτό που η κάμπια ονομάζει τέλος του κόσμου, η ζωή το λέει πεταλούδα.

Λάο Τσε