Εμπιστοσήνη

  

   Ο άνθρωπος δεν θα έπρεπε να λέει ποτέ ψέματα στον εαυτό του γιατί μετά δεν θα έχει κανέναν να εμπιστεύεται.

Αναστασία Καλλιοντζή