Δίλημμα

 

   Ποτέ μου δεν επεδίωξα να αρέσω στους πολλούς. Αυτά που αγαπούν δεν τα γνώρισα, κι αυτά που αγαπώ, απέχουν πολύ από το να τα καταλάβουν.

Επίκουρος