Χωρισμός

   Όταν χωρίζεις χάνεις πολλά πράγματα από το παρελθόν, αλλά μπορείς να βρεις τον εαυτό σου. 

Deepak Chopra