Απαιτήσεις

  

   Ο ανώτερος άνθρωπος έχει απαιτήσεις από τον εαυτό του. Ο κατώτερος άνθρωπος από τους άλλους.

 Κομφούκιος

 

Προηγούμενο Επόμενο